Forastero UF
Besöksadress:
Prästgårdsgatan 1, Plan 4
172 32 SUNDBYBERG
Alernativ ingång:
Ekenbergsvägen 132, Plan 2
172 69 SUNDBYBERG
Tel: (Endast dagtid) 070-813 01 85
E-post: forasterouf@gmail.com